Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εκρίζωση παλιού οινάμπελου για φύτευση νέου οινάμπελου χωρίς επιδότηση

Ε-2. Ακολουθεί αίτηση ανασύστασης και εγκατάστασης νέου αμπελώνα.
Η αίτηση αυτή είναι η ίδια με την Ε1 και τη Β1, δηλαδή το ίδιο αρχείο με το παραπάνω.
Η υπηρεσία θα του δώσει ένα τεχνικό δελτίο με διάφορα στοιχεία για το αγροτεμάχιο προκειμένου να το προσκομίσει στο εργαστήριο όπου θα κάνει την ανάλυση του χώματος.

Ε-3. Στη συνέχεια πρέπει να πάρει δείγμα εδάφους από το χωράφι που θέλει να φυτέψει και να το στείλει στο εργαστήριο για ανάλυση.
Πώς και πού γίνεται η ανάλυση εδάφους;

Ε-4. Να επισκεφτεί ξανά τη ΔΑΟΚ για να παραδώσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους, που είναι απαραίτητο βήμα για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
Η ΔΑΟΚ θα του στείλει ταχυδρομικώς την άδεια εγκατάστασης αμπελώνα.
Ο αγρότης πρέπει να έχει στα χέρια του την άδεια αυτή πριν παραγγείλει τα φυτά, έτσι ώστε να συμφωνεί κατά το δυνατόν η παραγγελία του με την άδεια εγκατάστασης, τόσο σε ποσότητα φυτών, όσο και στην ποικιλία και στο υποκείμενο.

Ε-5. Ο αμπελουργός στη συνέχεια κάνει την παραγγελία των φυτών με βάση την άδεια εγκατάστασης, από το Φυτώριο της επιλογής του. Θα πρέπει να στείλει στο Φυτώριο την άδεια εγκατάστασης, ώστε να κοπεί σωστά το σχετικό τιμολόγιο.

Ε-6. Τώρα μπορεί να φυτέψει τον νέο αμπελώνα.
Αφού φυτέψει ο παραγωγός τον αμπελώνα, επισκέπτεται ξανά τη ΔΑΟΚ για να καταθέσει:
Το τιμολόγιο αγοράς των φυτών από το Φυτώριο. Ένα καρτελάκι από τα φυτά που φύτεψε.
Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο που του έστειλε το Φυτώριο.


Ε-7. Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από την Υπηρεσία ΔΑΟΚ.
Ρωτήστε πότε βολεύει την υπηρεσία και τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργίας να έρθει στο χωράφι σας και φροντίστε να τον συνοδεύσετε για να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο.
Στη συνέχεια, η υπηρεσία καταχωρεί όλα τα στοιχεία του νέου αμπελώνα στο μητρώο. Προσοχή, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να γίνει αυτό. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να μην επαναπαυτείτε, βεβαιωθείτε ότι το αμπέλι αυτό έχει περαστεί στην καρτέλα σας.

Η φύτευση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία γίνεται με ιδία έξοδα των παραγωγών, αλλά υπάρχουν προγράμματα που να επιδοτούν αυτές τις φυτεύσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ