Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εμβολιασμός οινάμπελου με άλλη οινοποιήσιμη ποικιλία

Στη συνέχεια ο παραγωγός αφού πραγματοποιήσει τον επανεμβολιασμό επισκέπτεται τη ΔΑΟΚ για να καταθέσει αίτηση αλλαγής της ποικιλίας του συγκεκριμένου οινάμπελου στο αμπελουργικό του μητρώο προσκομίζοντας ταυτόχρονα:
• Το τιμολόγιο αγοράς των εμβολίων από το Φυτώριο
• Ένα καρτελάκι από τα εμβόλια
• Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο που του έστειλε το Φυτώριο
• Αντίγραφο της αίτησης νέας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ που θα φαίνεται οτι το οινάμπελο αυτό έχει ενεργοποιηθεί με την νέα ποικιλία. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης το έχει ήδη ενεργοποιήσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή έαν δεν έχει ακόμα ανοίξει το συστημα των ενεργοποιήσεων, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα το ενεργοποιήσει τότε.

Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από την Υπηρεσία ΔΑΟΚ.
Ρωτήστε πότε βολεύει την υπηρεσία και τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργίας να έρθει στο χωράφι σας και φροντίστε να τον συνοδεύσετε για να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο.
Στη συνέχεια, η υπηρεσία καταχωρεί όλα τα στοιχεία του νέου αμπελώνα στο μητρώο. Προσοχή, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να γίνει αυτό. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να μην επαναπαυτείτε, βεβαιωθείτε ότι το αμπέλι αυτό έχει περαστεί στην καρτέλα σας.

Ο εμβολιασμός γίνεται με ιδία έξοδα των παραγωγών, δηλαδή δεν υπάρχουν προγράμματα που να επιδοτούν αυτούς τους εμβολιασμούς.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ