Επιλέξτε τη γλώσσα σας


Ερυθρό κρασί

 

Ερυθρό κόκκινο κρασί

Σημαντικό διακριτικό κάθε κρασιού είναι  το χρώμα του.  Για τα ερυθρά κρασιά χρησιμοποιούνται φυσικά ερυθρές ποικιλίες και ακολουθείται η ερυθρά οινοποίηση. Επειδή οι χρωστικές ουσίες (ανθοκυάνες) υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά στη φλούδα των κόκκινων σταφυλιών, για να πάρουμε κόκκινο κρασί, πρέπει για ένα διάστημα να συνυπάρχουν σε επαφή μέσα στη δεξαμενή τόσο η φλούδα όσο και ο χυμός.  Η διάρκεια της εκχύλισης είναι καθοριστικός παράγοντας  για την ποιότητα του κόκκινου κρασιού και των χαρακτηριστικών του. Για την παραγωγή κρασιών που θα καταναλωθούν φρέσκα η εκχύλιση είναι σύντομη. Τα κρασιά παλαίωσης έχουν ανάγκη από μεγαλύτερο χρόνο εκχύλισης.

Τα κόκκινα κρασιά συνδυάζονται συνήθως με κόκκινα κρέατα, σχάρας, φούρνου, αλλαντικά, κίτρινα τυριά και καπνιστά τρόφιμα.

Δείτε τα ερυθρά κρασιά Δουλουφάκη

ΚΡΑΣΙΑ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ