Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚH
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ηρακλείου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2813 407900
Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 100, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Κρήτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 370484
Διεύθυνση: Εμμ. Παππά & Ηρακλή, Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ) Κρήτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 331290
Διεύθυνση: Καστοριάς & Θερμοπυλών, Μέσα Κατσαμπάς, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτό τον οδηγό έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Το Οινοποιείο Δουλουφάκη δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, από τη χρήση αυτών των στοιχείων.
Κανένα μέρος του περιεχομένου αυτού του οδηγού δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αναγνώστη, κατόπιν ίδιας αξιολόγησης, να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης του Οινοποιείου Δουλουφάκη.
Το Οινοποιείο Δουλουφάκη δεν είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε επεξήγηση και περεταίρω διευκρινήσεις και δεν επιτρέπει στους αναγνώστες να επικοινωνούν με αυτό σχετικά με τις νέες φυτεύσεις.


ΚΡΑΣΙΑ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ