fbpx
Εκρίζωση επιτραπέζιου αμπελιού και εκ νέου φύτευση επιτραπέζιου αμπελιού

Β-2. Στη συνέχεια πρέπει να πάρει δείγμα εδάφους από το χωράφι που θέλει να φυτέψει και να το στείλει στο εργαστήριο για ανάλυση.
Πώς και πού γίνεται η ανάλυση εδάφους;

Β-3. Να επισκεφτεί ξανά τη ΔΑΟΚ για να παραδώσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους, που είναι απαραίτητο βήμα για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
Η ΔΑΟΚ θα του στείλει ταχυδρομικώς την άδεια εγκατάστασης αμπελώνα.
Ο αγρότης πρέπει να έχει στα χέρια του την άδεια αυτή πριν παραγγείλει τα φυτά, έτσι ώστε να συμφωνεί κατά το δυνατόν η παραγγελία του με την άδεια εγκατάστασης, τόσο σε ποσότητα φυτών, όσο και στην ποικιλία και στο υποκείμενο.

Β-4. Ο αμπελουργός στη συνέχεια κάνει την παραγγελία των φυτών με βάση την άδεια εγκατάστασης, από το Φυτώριο της επιλογής του. Θα πρέπει να στείλει στο Φυτώριο την άδεια εγκατάστασης, ώστε να κοπεί σωστά το σχετικό τιμολόγιο.

Β-5. Τώρα μπορεί να φυτέψει το νέο αμπελώνα.

Β-6. Αφού φυτέψει ο παραγωγός τον αμπελώνα, επισκέπτεται ξανά τη ΔΑΟΚ για να καταθέσει αίτηση γνωστοποίησης της φύτευσης.
Κατεβάστε εδώ την αίτηση:
Α5-ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (WORD)
Α5-ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (PDF)

Προσκομίζει τα παρακάτω έγγραφα:
Το τιμολόγιο αγοράς των φυτών από το Φυτώριο. Ένα καρτελάκι από τα φυτά που φύτεψε (είναι μπλε ή κίτρινο χρώμα).
Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο που του έστειλε το Φυτώριο.
Αντίγραφο της αίτησης νέας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ που θα φαίνεται ότι το αγροτεμάχιο αυτό έχει ενεργοποιηθεί ως νέος αμπελώνας. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης το έχει ήδη ενεργοποιήσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή έαν δεν έχει ακόμα ανοίξει το συστημα των ενεργοποιήσεων, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα το ενεργοποιήσει τότε.

Β-7. Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από την Υπηρεσία ΔΑΟΚ.
Ρωτήστε πότε βολεύει την υπηρεσία και τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργίας να έρθει στο χωράφι σας και φροντίστε να τον συνοδεύσετε για να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο.
Στη συνέχεια, η υπηρεσία καταχωρεί όλα τα στοιχεία του νέου αμπελώνα στο μητρώο. Προσοχή, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να γίνει αυτό. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να μην επαναπαυτείτε, βεβαιωθείτε ότι το αμπέλι αυτό έχει περαστεί στην καρτέλα σας.

Η φύτευση γίνεται με ιδία έξοδα των παραγωγών, δηλαδή δεν υπάρχουν προγράμματα που να επιδοτούν αυτές τις φυτεύσεις.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ


ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ηρακλείου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2813 407900
Διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 100, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Κρήτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 370484
Διεύθυνση: Εμμ. Παππά & Ηρακλή, Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ) Κρήτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 331290
Διεύθυνση: Καστοριάς & Θερμοπυλών, Μέσα Κατσαμπάς, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτό τον οδηγό έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Το Οινοποιείο Δουλουφάκη δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, από τη χρήση αυτών των στοιχείων.
Κανένα μέρος του περιεχομένου αυτού του οδηγού δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αναγνώστη, κατόπιν ίδιας αξιολόγησης, να ενεργήσει με βάση τη δική του βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης του Οινοποιείου Δουλουφάκη.
Το Οινοποιείο Δουλουφάκη δεν είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε επεξήγηση και περεταίρω διευκρινήσεις και δεν επιτρέπει στους αναγνώστες να επικοινωνούν με αυτό σχετικά με τις νέες φυτεύσεις.


ΚΡΑΣΙΑ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚH
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Επιλέγοντας «Αποδοχή» παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.