Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Blog για το Κρασί
Οινοποιείο Δουλουφάκη, ΚρήτηΤα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι πολλοί αγρότες θέλουν να φυτέψουν νέα αμπέλια, αλλά δε γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και ποια είναι η νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. Πιο συγκεκριμένα, δε γνωρίζουν ποιες αιτήσεις πρέπει να συμπληρώσουν, τι έγγραφα πρέπει να υποβάλουν και με ποια σειρά να ενεργήσουν...
Εάν ο αμπελουργός θέλει να εμβολιάσει το οινοποιήσιμο αμπέλι του με άλλη οινοποιήσιμη ποικιλία δεν χρειάζεται να βγει νέα άδεια εγκατάστασης αμπελώνα. Ο παραγωγός πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία...
Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν εκριζώνει ένα αμπελώνα, είτε είναι οινάμπελο ή σουλτανίνα ή οποιαδήποτε άλλη ποικιλία, να ενημερώνει το αμπελουργικό του μητρώο με αίτησή του στη ΔΑΟΚ...
Πριν την εκρίζωση οινάμπελου και τη φύτευση οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπελιού, ο αγρότης πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΑΟΚ και να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να αποκτήσει την άδεια εγκατάστασης αμπελώνα.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚH
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΚΡΑΣΙΑ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ