Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

Ξηρός οίνος

 

Greek Dry wine
Οι ξηροί οίνοι, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 753/2002, διακρίνονται από την περιεκτικότητά τους σε υπολειμματικά σάκχαρα η οποία δεν υπερβαίνει το ανώτερο όριο των 4 gr/lt.

ΚΡΑΣΙΑ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ