Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Φύτευση επιτραπέζιας ποικιλίας αμπελιού σε χέρσο χωράφι ή ελαιώνα

Α-2. Στη συνέχεια πρέπει να πάρει δείγμα εδάφους από το χωράφι που θέλει να φυτέψει και να το στείλει στο εργαστήριο για ανάλυση.
Πώς και πού γίνεται η ανάλυση εδάφους;

Α-3. Να επισκεφτεί ξανά τη ΔΑΟΚ για να παραδώσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους, που είναι απαραίτητο βήμα για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.
Η ΔΑΟΚ θα του στείλει ταχυδρομικώς την άδεια εγκατάστασης αμπελώνα.
Ο αγρότης πρέπει να έχει στα χέρια του την άδεια αυτή πριν παραγγείλει τα φυτά, έτσι ώστε να συμφωνεί κατά το δυνατόν η παραγγελία του με την άδεια εγκατάστασης, τόσο σε ποσότητα φυτών, όσο και στην ποικιλία και στο υποκείμενο.

Α-4. Ο αμπελουργός στη συνέχεια κάνει την παραγγελία των φυτών με βάση την άδεια εγκατάστασης, από το Φυτώριο της επιλογής του. Θα πρέπει να στείλει στο Φυτώριο την άδεια εγκατάστασης, ώστε να κοπεί σωστά το σχετικό τιμολόγιο.

Α-5. Τώρα μπορεί να φυτέψει το νέο αμπελώνα.

Α-6. Αφού φυτέψει ο παραγωγός τον αμπελώνα, επισκέπτεται ξανά τη ΔΑΟΚ για να καταθέσει αίτηση γνωστοποίησης της φύτευσης.
Κατεβάστε εδώ την αίτηση:
Α5-ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (WORD)
Α5-ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (PDF)

Προσκομίζει τα παρακάτω έγγραφα:
Το τιμολόγιο αγοράς των φυτών από το Φυτώριο. Ένα καρτελάκι από τα φυτά που φύτεψε (είναι μπλε ή κίτρινο χρώμα).
Το Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο που του έστειλε το Φυτώριο.
Αντίγραφο της αίτησης νέας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ που θα φαίνεται ότι το αγροτεμάχιο αυτό έχει ενεργοποιηθεί ως νέος αμπελώνας. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης το έχει ήδη ενεργοποιήσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή έαν δεν έχει ακόμα ανοίξει το συστημα των ενεργοποιήσεων, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα το ενεργοποιήσει τότε.

Α-7. Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από την Υπηρεσία ΔΑΟΚ.
Ρωτήστε πότε βολεύει την υπηρεσία και τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργίας να έρθει στο χωράφι σας και φροντίστε να τον συνοδεύσετε για να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο.
Στη συνέχεια, η υπηρεσία καταχωρεί όλα τα στοιχεία του νέου αμπελώνα στο μητρώο. Προσοχή, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να γίνει αυτό. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να μην επαναπαυτείτε, βεβαιωθείτε ότι το αμπέλι αυτό έχει περαστεί στην καρτέλα σας.

Η φύτευση γίνεται με ιδία έξοδα των παραγωγών, δηλαδή δεν υπάρχουν προγράμματα που να επιδοτούν αυτές τις φυτεύσεις.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚH
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΚΡΑΣΙΑ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ